Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 2 235 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 24/2003 KRDL

dotycząca stanowiska Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-POLSKA oferującego diagnostom laboratoryjnym specjalistyczne programy ubezpieczeniowe

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 25/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 26/2003 KRDL

w sprawie podjęcia i upoważnienia Prezesa KRDL do prowadzenia negocjacji dotyczących zakupu lokalu na potrzeby działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 27/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 28/2003 KRDL

w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz Korporacji dla diagnostów laboratoryjnych, którzy uzyskali prawo do emerytury, oraz obniżenia stawki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli wykonują zawód w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pozostają na urlopie wychowawczym

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 29/2003 KRDL

dotyczącą podejmowania decyzji o przesunięciu aktywów KIDL pozostających na koncie w banku PKO BP na oprocentowaną lokatę

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 30/2003 KRDL

w sprawie zmiany uchwały nr 9/2003 w sprawie powołania Przedstawicieli KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 31/2003 KRDL

w sprawie dokonania wpisu osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na listę diagnostów laboratoryjnych i wydawania „Zaświadczenia” uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 32/2003 KRDL

w sprawie określenia zasad wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli osoba posiadająca tryb wykształcenia zgodny z art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100, poz. 1083) chce wykonywać, bądź wykonuje czynności diagnosty laboratoryjnego w ramach wolontariatu treść uchwały. Uchylona przez Uchwałę 62/2004

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 33/2003 KRDL

w sprawie obligatoryjności składki członkowskiej dla diagnostów laboratoryjnych, którzy wykonywali czynności diagnostyki laboratoryjnej przed 1 stycznia 2003 roku

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 34/2003 KRDL

w sprawie utworzenia funduszu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych. Uchylona przez Uchwałę 40/II/2007 z dn. 14 grudnia 2007 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 35/2003 KRDL

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/2003 dotyczącej „Logo” Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 36/2003 KRDL

w sprawie prowadzenia ewidencji laboratoriów przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Uchylona przez Uchwałę 97/II/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 37/2003 KRDL

w sprawie wpisu do „Księgi ewidencji” i ustalenia wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia oraz informacji o działalności medycznego laboratorium udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Uchylona uchwałą 51/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 38/2003 KRDL

w sprawie określenia kierunków studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra przydatnych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 39/2003 KRDL

w sprawie upoważnienia Prezydium KRDL do wykonywania czynności należących do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniach między jej posiedzeniami

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 40/2003 KRDL

o odmowie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VII

Uchwała nr 41/2003 KRDL

w sprawie wyboru osób, które pełnić będą funkcje przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 42/2003 KRDL

w sprawie wyboru i ustalenia jednolitego wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego. Uchylona przez Uchwałę 82/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 43/2004 KRDL

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie VIII

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies