Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

REJESTRACJA TRWA!

Informacje jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 361-380 z 2 464 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 115/1-P/III/2014

PKRDL z dnia 10 lipca 2014r. w przedmiocie udzielenia rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXVIII

Uchwała Nr 115/2-P/III/2014

PKRDL z dnia 10 lipca 2014r. w przedmiocie udzielenia rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXVIII

Uchwała Nr 115/2006 KRDL

w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 115/3-P/III/2014

PKRDL z dnia 10 lipca 2014r. w przedmiocie udzielenia rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXVIII

Uchwała Nr 115/4-P/III/2014

PKRDL z dnia 10 lipca 2014r. w przedmiocie udzielenia rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXVIII

Uchwała Nr 115/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zgodności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej i Ustawą o publicznej służbie krwi;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 115/V/2020 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 października 2020 roku

w przedmiocie przeznaczenia dodatkowych środków na dofinansowania celowe kształcenia Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIV-

Uchwała Nr 116/2006 KRDL

w sprawie zakupu i zainstalowania profesjonalnego serwera sieciowego celem obsługi medycznych laboratoriów diagnostycznych

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie XXI

Uchwała Nr 116/III/2013

KRDL z dnia 14 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XI

Uchwała Nr 116/III/2014

PKRDL z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/III/2014 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o terminach i miejscach zgromadzeń wojewódzkich lub zebrań rejonowych w danym województwie organizowanych przez członków KRDL na podstawie Regulaminu Wyboru Delegatów na IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXVIII

Uchwała Nr 116/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 116/V/2020 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 listopada 2020

w sprawie zniesienia tajności głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Pani Justyny Marynowskiej z funkcji Wiceprezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XV

Uchwała Nr 116/V/2021 Prezydium KRDL z dnia 28 stycznia 2021 roku.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr32/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw Etyki

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXVII

Uchwała Nr 117/1-P/III/2014 do Nr 117/207-P/III/2014

PKRDL z dnia 8 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXIX-

Uchwała Nr 117/2006 KRDL

w sprawie w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie XXI

Uchwała Nr 117/III/2013

KRDL z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XII

Uchwała Nr 117/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej;

Uchwały KRDL - Kadencja IVKRDL - Kadencja IV - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 117/V/2020 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XV

Uchwała Nr 118/1-P/III/2014 do Nr 118/5-P/III/2014

PKRDL z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja IIIPKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XXXIX-

Uchwała Nr 118/2006 KRDL

w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IKRDL - Kadencja I - Posiedzenie XXI

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies