INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 281-300 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała nr 6/2006

w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 24/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 sierpnia 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 1541)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 7/2006

w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 25/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru członków Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 sierpnia 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 8/2006

w sprawie regulaminu Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 26/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Rzecznika Praw Diagnosty

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 sierpnia 2023 roku do projektu

rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami (MZ 1562)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 9/2006

w sprawie zasad wyłaniania i wyboru kandydatów do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 27/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zobowiązania ustępujących członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych do przekazania dokumentacji i informacji związanych z prowadzonymi sprawami oraz powierzonego im mienia

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 10/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 28/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 11/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 29/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 12/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 30/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych działania samorządu diagnostów laboratoryjnych i organów KIDL na lata 2023-2026

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 13/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 31/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 sierpnia 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (MZ 1480)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies