INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 241-260 z 2 849 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 11/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Diagnostów Laboratoryjnych V kadencji

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 16/2002

w sprawie statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 12/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych V kadencji

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 17/2002

w sprawie zasad etyki zawodowej diagnosty laboratoryjnego

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 13/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 18/2002

w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 14/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 19/2002

w sprawie programu działania

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 15/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2022 w sprawie ustalenia i przyjęcia porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Uchwała nr 20/2002

w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez diagnostów laboratoryjnych

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 16/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 maja 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i trybu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego (MZ 1650)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 21/2002

w sprawie powołania przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w województwach

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 17/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku

do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1072)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 czerwca 2024 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu” (MZ1672)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 22/2002

w sprawie działania Komisji Zjazdowych Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 18/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zasad wyłaniania kandydatów i wyboru członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MZ 1512)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 maja 2024 roku

do projektu tzw. traktatu pandemicznego Światowej Organizacji Zdrowi

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies