Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 201-220 z 2 701 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MZ 1512)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 1/2006

w sprawie ustalenia składu Prezydium Zjazdu

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 19/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych przez ratownika medycznego (MZ 1482)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 2/2006

w sprawie powołania Komisji Mandatowej

Uchwały II KZDL-

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 lipca 2021 r.

dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”

Stanowiska PKRDL-

Uchwała Nr 20/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 3/2006

w sprawie ustalenia porządku obrad

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 21/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Uchwały VI KZDL-

Badanie kleszczy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Opinie prawne-

Uchwała nr 4/2006

w sprawie powołania Komisji Wyborczej

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 22/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Zatrudnianie technika chemika w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym na stanowisku technika analityki medycznej

Opinie prawne-

Uchwała nr 5/2006

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 23/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru członków Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 31 lipca 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (MZ 1555)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 6/2006

w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwały II KZDL-

Uchwała Nr 24/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 sierpnia 2023 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 1541)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies