INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 201-220 z 2 851 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2024 roku

do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1653)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 1/2002

w sprawie określenia sposobów zliczania głosów oddanych w głosowaniach

Uchwały I KZDL--

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2024 roku

do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi (UD 15)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 2/2002

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwały I KZDL--

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 kwietnia 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (MZ 1651)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 3/2002

w sprawie ustalenia porządku obrad

Uchwały I KZDL--

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 kwietnia 2024 roku do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (MZ 1668)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 4/2002

w sprawie regulaminu Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 1/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Prezydium VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 kwietnia 2024 roku do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (MZ 1573)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 5/2002

w sprawie ustalenia składu Prezydium Zjazdu

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 2/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowej VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 kwietnia 2024 roku

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (MZ 1632)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 6/2002

w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, a także liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 3/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 kwietnia 2024 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (MZ 1648)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 7/2002

w sprawie zasad wyłaniania i wyboru kandydatów do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały I KZDL--

Uchwała Nr 4/2022

VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały VI KZDL-

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2024 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (MZ 1667)

Stanowiska KRDL VI Kadencji do projektów ustaw i rozporządzeń-

Uchwała nr 8/2002

w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały I KZDL--

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies