INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 161-180 z 211 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 161/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwały od Nr 162/1-P/V/2022 do Nr 162/7-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI-

Uchwała Nr 163/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie podziału na rejony w związku z organizacją wyborów delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI

Uchwała Nr 164/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI

Uchwała Nr 165/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na usługi sprzątania

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI

Uchwały od Nr 166/1-P/V/2022 do Nr 166/16-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII-

Uchwała Nr 167/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy obsługi informatycznej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała Nr 168/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie powierzenia koordynacji/zarządzania projektem „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała nr 169/V/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinasowanie, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.

w związku z pozyskaniem przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych środków europejskich w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023”

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała Nr 170/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku dotycząca zmiany Uchwały nr 158/V/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy z Ministrem Zdrowia na wdrożenie w latach 2022 - 2023 projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała Nr 171/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie udzielenia wsparcia osobom poszkodowanym przez konflikt zbrojny na terenie Ukrainy

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała Nr 155/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na 2022 rok

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 172/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu przez członka V Kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, potwierdzenia wygaśnięcia przedmiotowego ww. mandatu z dniem 30 marca 2022 r. oraz potwierdzenia wstąpienia z dniem 31 marca 2022 r. nowego członka V Kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII

Uchwały od Nr 173/1-P/V/2022 do Nr 173/4-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII-

Uchwała Nr 174/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zarezerwowanie i przeznaczenie środków finansowych umożliwiających zawarcie i realizację umowy z Ministrem Zdrowia na wdrożenie projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII

Uchwała Nr 175/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/V/2021 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na 2022 rok

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIII-

Uchwały Nr 176/1-P/V/2022 do Nr 176/11-P-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV-

Uchwała Nr 177/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o przyznaniu nagrody dla najlepszego absolwenta kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, nagród za prace magisterskie kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna w ramach konkursów prac magisterskich dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Kierunku Analityka Medyczna.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV-

Uchwała Nr 178/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Uchwała Nr 179/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zasad refundowania kosztów związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXIV

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies