OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 181-200 z 211 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwały od Nr 150/1-P/V/2021 do Nr 150/14-P/V/2021 KRDL z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX-

Uchwała Nr 89/V/2020 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 września 2019 roku w sprawie określania zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 151/V/2021 KRDL z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 152/V/2021 KRDL z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na aneksowanie umów dotyczących obsługi informatycznej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX

Uchwała Nr 153/V/2021 KRDL z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie rozwiązania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX

Uchwały od Nr 154/1-P/V/2021 do Nr 154/14-P/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX-

Uchwała Nr 156/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie Regulaminu wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 157/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamówienie nowego Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego w formie karty poliwęglanowej.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 158/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy z Ministrem Zdrowia na wdrożenie w latach 2022 - 2023 projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 159/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy doradczej związanej z ubieganiem się Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznanie środków w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 160/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych oraz wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na powyższy cel.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwała Nr 161/V/2021 KRDL z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX

Uchwały od Nr 162/1-P/V/2022 do Nr 162/7-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI-

Uchwała Nr 163/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie podziału na rejony w związku z organizacją wyborów delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI

Uchwała Nr 164/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI

Uchwała Nr 165/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na usługi sprzątania

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI

Uchwały od Nr 166/1-P/V/2022 do Nr 166/16-P/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII-

Uchwała Nr 167/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy obsługi informatycznej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała Nr 168/V/2022 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie powierzenia koordynacji/zarządzania projektem „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Uchwała nr 169/V/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinasowanie, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.

w związku z pozyskaniem przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych środków europejskich w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023”

Uchwały KRDL - Kadencja VKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXII

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies