KOMUNIKAT


INSTRUKCJA PROCEDURY AKTUALIZACJI DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH [LINK]
Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w sierpniu 2023.


AKTUALIZACJĘ DANYCH LABORATORIÓW PROWADZIMY WEDŁUG WZORÓW NA STRONIE [LINK] Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2023.


Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 121-140 z 143 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 83/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno - Wyborczej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 84/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie odwołania Wiceprezesa KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 85/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Wiceprezesa KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 86/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Prezydium KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 87/1/III/2012 roku do Nr 87/5/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII-

Uchwała Nr 88/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 89/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w celu analizy skargi dotyczącej organizacji pracy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL w Biurze KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 9/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 90/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/III/2012 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 91/III/2012

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podejmowania uchwał w sprawach wskazanych w art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 92/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie poszerzenia składu Komisji Nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 93/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 9/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia podziału czynności miedzy członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 94/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Etyki oraz określenia jej zadań

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 95/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wniosku Czesławy Rymkiewicz dotyczącego uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr 31/III/2011 z dnia 9 września 2011 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 96/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2012 oraz przeznaczenia środków finansowych stanowiących nadwyżkę z rozliczenia budżetowego za 2012 rok na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 97/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów oraz powołania Członków Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 98/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Włodzimierza Drejskiego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwała Nr 99/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2013

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX

Uchwały Nr 100/1/III/2013 do 100/72/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IX-

Uchwały od Nr 108/1/III/2013 KRDL do Nr 108/27/III/2013

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie X-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies