INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 143 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 14/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 141/III/2014

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie sprostowania numeracji Uchwały Nr 138/1/III/2014 do Nr 138/108/III/2014 KRDL oraz Uchwały Nr 139/III/2014 KRDL z dnia 9 września 2014 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 142/III/2014

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie przedłużenia umów o pracę oraz umów zlecenia ustępującym członkom organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 143/III/2014

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/III/2014 KRDL z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 144/III/2014

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny", „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej", oraz nagrody - „Dyplom za wzorową pracę"

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XVI

Uchwała Nr 15/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 16/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2011

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 17/III/2011 - uchylona przez Uchwałę 23/III/2011 z dn. 17 czerwca 2011 r.

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz do uznawania nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 18/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie odwołania niektórych członków Zespołu Wizytatorów KRDL oraz powołania nowych członków Zespołu Wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 19/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KRDL za rok obrachunkowy 2010 oraz przeznaczenia środków finansowych, będących uzyskaną nadwyżką z rozliczenia budżetowego za 2010 r. na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 2/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie I

Uchwała Nr 20/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do podjęcia działań niezbędnych do prowadzenia przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych działalności gospodarczej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 21/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania nowego członka Zespołu Wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 22/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Kapituły przyznawania Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „SAPERE AUDE”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 23/III/2011 - uchylona

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 24/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie III

Uchwała Nr 25/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie III

Uchwała Nr 26/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły Honorowej Statuetki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Sapere aude”

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 27/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 28/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania funkcji przez członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie reprezentowania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w województwach

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies