INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 143 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 12/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie dofinansowania kształcenia diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej organizowanego przez jednostki kształcące

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 120/III/2013

KRDL z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezes KRDL do złożenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczącego nieruchomości przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XII

Uchwała Nr 121/III/2013

KRDL z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XII

Uchwała Nr 123/III/2013

KRDL z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XII

Uchwała Nr 124/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 125/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie budżetu KIDL na 2014 r.

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 126/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2014

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 127/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją I Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych oraz wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na powyższy cel

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 128/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zwołania IV Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 129/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczącego nieruchomości przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 13/III/2011

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 roku Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu ewidencjonowania doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie II

Uchwała Nr 130/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z organizacją IV Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych oraz wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na powyższy cel

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 131/III/2014

KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIII

Uchwała Nr 133/III/2014

KRDL z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyboru członka KRDL z poszczególnego województwa odpowiedzialnego za organizację wyborów w danym województwie

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 134/III/2014

KRDL z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do podjęcia prac z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku z projektem utworzenia Rejestru Badań Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 135/III/2014

KRDL z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2013 oraz przeznaczenia środków finansowych stanowiących nadwyżkę z rozliczenia budżetowego za 2013 rok na fundusz statutowy

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 136/III/2014

KRDL z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 125/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2014

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 137/III/2014

KRDL z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 138/III/2014

KRDL z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny", „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz nagrody - „Dyplom za wzorową pracę"

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XIV

Uchwała Nr 139/III/2014

KRDL z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 125/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2014

Uchwały KRDL - Kadencja IIIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie XV-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies