Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 61 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 32/II/2007

Uchylona przez Uchwałę 29/III/2011 z dn. 9 września 2011 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydium KRDL do wykonywania czynności należących do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 33/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 34/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2007 roku w sprawie zasad prowadzenia wewnętrznego szkolenia wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie znajomości przepisów prawnych obowiązujących w medycznej diagnostyce laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 35/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2007 roku w sprawie udzielania diagnostom laboratoryjnym pomocy finansowej ze środków własnych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 36/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2007 roku w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych za przygotowywanie i przekazywanie jednostkom organizującym szkolenia, kursy i konferencje informacji niezbędnych do przyznawania punktów edukacyjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 37/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 107/2006 KRDL z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru członków Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie IV

Uchwała Nr 38/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 39/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powołania zespołów problemowych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 40/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia funduszu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja I - Posiedzenie V

Uchwała Nr 41/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 42/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 36/II/2007 KRDL z dnia 15 września 2007 roku w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych za przygotowywanie i przekazywanie jednostkom organizującym szkolenia, kursy i konferencje informacji niezbędnych do przyznawania punktów edukacyjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 43/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie propozycji zmiany uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Warszawa – 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 44/II/2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie V

Uchwała Nr 45/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie jednorazowego przyznania nagród za najlepsze prace magisterskie w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w konkursie prac magisterskich w ramach XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 46/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2008

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja III - Posiedzenie VI

Uchwała nr 47/II/2008

Uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/II/2007 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 marca 2007 roku Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 48/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 49/II/2008

Uchylona przez Uchwałę 83/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na województwo podkarpackie

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała Nr 50/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów KRDL

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Uchwała nr 51/II/2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie odwołania osób pełniących funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów i jego zastępcy

Uchwały KRDL - Kadencja IIKRDL - Kadencja II - Posiedzenie VI

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies