OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 61-80 z 134 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 848-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie odmowy przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII-

Uchwała Nr 849-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie odmowy przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII-

Uchwała Nr 859-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII

Uchwała Nr 860-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru brokera ubezpieczeniowego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII

Uchwała Nr 861-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XIX posiedzenia w dniu 8 lutego 2024 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX

Uchwała Nr 862-P/VI/2024 do Nr 865-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 866-P/VI/2024 do Nr 917-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 918-P/VI/2024 do Nr 921-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 922-P/VI/2024 do Nr 928-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 929-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XXI posiedzenia w dniu 21 marca 2024 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VI-

Uchwała Nr 930-P/VI/2024 do Nr 934-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 935-P/VI/2024 do Nr 964-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 965-P/VI/2024 do Nr 968-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 969-P/VI/2024 do Nr 975-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 97-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 kwietnia 2023 roku

roku w sprawie wyboru wykonawcy audytu stanu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz stanu gospodarki finansowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VI-

Uchwała Nr 976-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 865-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 luteg

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 977-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 840-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 styc

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 98-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyboru wykonawcy audytu bezpieczeństwa danych Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VI-

Uchwała Nr 99/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyboru najkorzystniejszej dla Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych formy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji o Dofinansowaniu Projektu, Nr decyzji: POWR.07.01.00-00-0002/22-00, o której mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. poz. 2367)

Uchwały PKRDL - Kadencja VI-

Uchwała od Nr 443-P//VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 25 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru wykonawcy dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies