OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 41-60 z 134 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 633-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w trybie obiegowym w dniu 18 września 2023 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 689-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia …. Września 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 604-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwała Nr 690-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w trybie obiegowym w dniu 26 września 2023 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 691-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwała Nr 692-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 października 2023 roku

w sprawie wyboru ubezpieczyciela nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Konopackiej 4

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 693-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XIV posiedzenia w dniu 25 października 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIV

Uchwała Nr 758-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIV

Uchwała Nr 759-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zawieszenie obowiązku płatności składki członkowskiej, obniżenie wysokości składki członkowskiej, umorzenie zaległych płatności oraz rozłożenie na raty płatności.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIV

Uchwała Nr 760-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 761-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XV posiedzenia w dniu 22 listopada 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV

Uchwała Nr 804-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV

Uchwała Nr 805-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 grudnia 2023 r.

w sprawie akceptacji wyboru najkorzystniejszych ofert na organizację seminariów w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVI

Uchwała nr 806-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XVII posiedzenia w dniu 6 grudnia 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII

Uchwała Nr 82-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w uchwale Nr 251/2-P/V/2022 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie IV-

Uchwała nr 821-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w uchwale Nr 799-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwała nr 822-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w trybie obiegowym w dniu 20 grudnia 2023 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 826-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwała Nr 83-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów „WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO ORAZ O WPIS DO REJESTRU DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH” oraz „OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO ORAZ WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH”

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie IV

Uchwała Nr 830-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XVIII posiedzenia w dniu 23 stycznia 2024 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII

Uchwała Nr 84-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas V posiedzenia w dniu 28 marca 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie V

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies