INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 121-140 z 142 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 826-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwały od Nr 827-P/VI/2023 do Nr 829-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwała Nr 861-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XIX posiedzenia w dniu 8 lutego 2024 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX

Uchwała Nr 862-P/VI/2024 do Nr 865-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 866-P/VI/2024 do Nr 917-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 918-P/VI/2024 do Nr 921-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 922-P/VI/2024 do Nr 928-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 929-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XXI posiedzenia w dniu 21 marca 2024 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VI-

Uchwała Nr 930-P/VI/2024 do Nr 934-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 935-P/VI/2024 do Nr 964-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 965-P/VI/2024 do Nr 968-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 969-P/VI/2024 do Nr 975-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 976-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 865-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 luteg

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 977-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 840-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 styc

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 978-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XXII posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2024 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII

Uchwała Nr 979-P/VI/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 980-P/VI/2024 do Nr 999-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1000-P/VI/2024 do Nr 1001-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1002-P/VI/2024 do Nr 1014-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Uchwała Nr 1015-P/VI/2024 do Nr 1016-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie skierowania na przeszkolenie

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXII-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies