INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 101-120 z 142 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 849-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie odmowy przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII-

Uchwały od Nr 850-P/VI/2024 do Nr 855-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII-

Uchwały od Nr 856-P/VI/2024 do Nr 857-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII-

Uchwała Nr 859-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII

Uchwała Nr 860-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru brokera ubezpieczeniowego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVIII

Uchwała Nr 760-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 761-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XV posiedzenia w dniu 22 listopada 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV

Uchwała od Nr 762-P/VI/2023 do Nr 776-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV-

Uchwała od Nr 777-P/VI/2023 do Nr 797-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV-

Uchwały od Nr 798-P/VI/2023 do Nr 800-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV-

Uchwały od Nr 801-P/VI/2023 do Nr 803-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV-

Uchwała Nr 804-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XV

Uchwała Nr 805-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 grudnia 2023 r.

w sprawie akceptacji wyboru najkorzystniejszych ofert na organizację seminariów w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVI

Uchwała nr 806-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XVII posiedzenia w dniu 6 grudnia 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII

Uchwały od Nr 807-P/VI/2023 do Nr 816-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwały od Nr 817-P/VI/2023 do Nr 818-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwały od Nr 819-P/VI/2023 do Nr 820-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwała nr 821-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w uchwale Nr 799-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwała nr 822-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w trybie obiegowym w dniu 20 grudnia 2023 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała od Nr 823-P/VI/2023 do Nr 825-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies