INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 142 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwały od Nr 807-P/VI/2023 do Nr 816-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwały od Nr 817-P/VI/2023 do Nr 818-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwały od Nr 819-P/VI/2023 do Nr 820-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwała nr 821-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w uchwale Nr 799-P/VI/2023 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwała nr 822-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w trybie obiegowym w dniu 20 grudnia 2023 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała od Nr 823-P/VI/2023 do Nr 825-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XVII-

Uchwała Nr 826-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwały od Nr 827-P/VI/2023 do Nr 829-P/VI/2023 Prezydium KRDL z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania-

Uchwała Nr 861-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XIX posiedzenia w dniu 8 lutego 2024 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX

Uchwała Nr 862-P/VI/2024 do Nr 865-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 866-P/VI/2024 do Nr 917-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 918-P/VI/2024 do Nr 921-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 922-P/VI/2024 do Nr 928-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XIX-

Uchwała Nr 110-P/VI/2023

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas VII posiedzenia w dniu 17 maja 2023 r.

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie VII

Uchwała Nr 111-P/VI/2023

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie VII-

Uchwała Nr 929-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas XXI posiedzenia w dniu 21 marca 2024 roku

Uchwały PKRDL - Kadencja VI-

Uchwała Nr 112-P/VI/2023

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie VII-

Uchwała Nr 930-P/VI/2024 do Nr 934-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Uchwała Nr 113-P/VI/2023

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie VII-

Uchwała Nr 935-P/VI/2024 do Nr 964-P/VI/2024 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i skreślenia z rejestru diagnostów laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VIPosiedzenie XXI-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies