INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 61-80 z 147 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 161/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wykonawcą remontu pomieszczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 162/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie procedowania uchwał Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas X posiedzenia w dniu 22 marca 2024 r.

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 164/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 165/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 62/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat oraz przeszkolenie osoby, która po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna nie złożyła w okresie 5 lat od ukończenia studiów wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 166/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 167/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 67/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw genetyki medycznej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 168/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 71/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała nr 169/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie odwołania członków Zespołu Wizytatorów

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 170/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

zmieniająca uchwałę Nr 55/VI/2023 w sprawie Regulaminu działalności wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz prowadzenia i wykonywania kontroli praktyk diagnostów laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 171/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie interpretacji art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania czynności medycyny laboratoryjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 119/VI/2023

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2022

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie IV

Uchwała Nr 172/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu uzyskiwania zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez wybraną formę ustawicznego rozwoju zawodowego wymagań ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego z dnia 7 grudnia 2023 roku

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 173/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług sprzątania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie X

Uchwała Nr 174 /VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie przedstawienia kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej

Uchwały KRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 175/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.

Uchwały KRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 176/VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności samorządu diagnostów laboratoryjnych za 2023 rok

Uchwały KRDL - Kadencja VIObiegowy tryb głosowania

Uchwała Nr 1/VI/2023

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie procedowania uchwał Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podczas I posiedzenia w dniach 4-5 stycznia 2023 r.

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie I

Uchwała Nr 2/VI/2023

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie I

Uchwała Nr 3/VI/2023

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie I

Uchwała Nr 4/VI/2023

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie składu Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI kadencji

Uchwały KRDL - Kadencja VIPosiedzenie I

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies