Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 21-40 z 102 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Uchwała Nr 30/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie przyznania dofinansowania udziału diagnostów laboratoryjnych w konferencjach międzynarodowych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie VII-

Uchwała Nr 31/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu organizacji posiedzeń naukowo-szkoleniowych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 32/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw Etyki;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie VII

Uchwała Nr 33/V/2019 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Uchwale Nr 22/24-P/V/2019 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie VII-

Uchwała Nr 38/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie VIII

Uchwała Nr 47/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 12-P/III/2011 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie X

Uchwała Nr 48/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 6/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji nadzorującej przeszkolenie dla diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie X

Uchwała Nr 49/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 132/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie X

Uchwała Nr 50/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 32/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie X

Uchwała Nr 81/1-P/V/2020 do Nr 81/6-P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX-

Uchwała nr 84/P/V/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały Nr 1/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku

roku w sprawie Regulaminu działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XIX

Uchwała od Nr 1/1-P/V/2019 do Nr 1/2-P/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie I-

Uchwały od 80/1-P/V/2020 do Nr 80/12-P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych.

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XVIII-

Uchwały od 87/1-P/V/2020 do Nr 87/110-P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XX-

Uchwały od 91/1-P/V/2020 do Nr 91/153 -P/V/2020 Prezydium KRDL z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie XXI-

Uchwały od Nr 11/1-P/V/2019 do Nr 11/7-P/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 5 marca 2019 roku

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie III-

Uchwały od Nr 13/1-P/V/2019 do Nr 13/4-P/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V-

Uchwały od Nr 14/1-P/V/2019 do Nr 14/11-P/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V-

Uchwały od Nr 15/1-P/V/2019 do Nr 15/8-P/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V-

Uchwały od Nr 16/1-P/V/2019 do Nr 16/4-P/V/2019 Prezydium KRDL z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwały PKRDL - Kadencja VPKRDL - Kadencja V - Posiedzenie V-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies