Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Legislacja - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wyświetlone 1-20 z 24 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r.

o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 2016, poz. 2135)

Ustawy-

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1405, z 2020 r. poz. 567)

Ustawy-

USTAWA z dnia 11 września 2015 r.

o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z 2020 r. poz. 322)

Ustawy-

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357)

Ustawy-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797)

Ustawy-

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567)

Ustawy-

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567)

Ustawy-

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - Dz. U. z 2020 poz. 695

Ustawy-

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 662, 1905)

Ustawy-

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)

Ustawy-

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 186)

Ustawy-

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o publicznej służbie krwi (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1222, z 2020 r. poz. 567.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r.

o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - Dz. U. z 2019 r. poz. 786, 2194, z 2020 r. poz. 567

Ustawy-

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.

o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 567)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 października 2017 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej- Dz. U. z 2020 r. poz. 172

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 695.)

Ustawy-

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702)

Ustawy-

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567)

Ustawy-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies