INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

[19.06.2024] Główna księgowa KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

WARSZAWA

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych poszukuje osoby do obsługi księgowej na stanowisko: Główna Księgowa KIDL

Miejsce pracy:

Siedziba Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie

Zakres obowiązków:
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej, w tym prowadzenie rachunkowości oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu budżetu KIDL,
• wykonywanie dyspozycji środkami płatniczymi zgodnie z zakresem upoważnień oraz wprowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zwrotem i obsługą kart płatniczych,
• rozliczanie zobowiązań i należności KIDL, obsługa umów-cywilno-prawnych,
• zapewnienie terminowego regulowania składek członkowskich przez członków KIDL, w tym sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań,
• prowadzenie rejestru zawartych umów, które powodują powstanie zobowiązań finansowych dla KIDL,
• rozliczanie spraw finansowych członków organów KIDL,
• ewidencja księgowa mienia / przeprowadzanie inwentaryzacji,
• opracowywanie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i sporządzenie bilansu obrachunkowego za rok miniony,
• opracowywanie materiałów do projektu budżetu KIDL oraz sporządzanie zestawień w zakresie wykonania budżetu,
• archiwizacja danych księgowych z elektronicznej bazy danych,
• organizacja i sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów księgowych wewnątrz KIDL,
• obsługa programów informatycznych związanych z naliczaniem płac i prowadzeniem kadr,
• prowadzenie spraw dotyczących obliczania wypłat wynagrodzeń Pracowników KIDL oraz wypłacanie wynagrodzeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie,
• obsługa dokumentacji świadczeń socjalnych / wprowadzanie i kontrola danych w systemie kadrowo-płacowym / sporządzanie i przesyłanie dokumentacji do ZUS, US i GUS.

Wymagania niezbędne: • Wykształcenie wyższe kierunkowe – finanse, rachunkowość, ekonomia,
• Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównej Księgowej / Głównego Księgowego lub co najmniej 10-cio letnie doświadczenie w obsłudze księgowej,
• Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych,
• Znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych, rozliczania inwentaryzacji materiałowych,
• Umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole,
• Samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
• Inicjatywa i umiejętność wyszukiwania rozwiązań,
• Znajomość funkcjonowania samorządu zawodowego
• Zarządzanie zespołem

Wymagania dodatkowe:
• Mile widziana znajomość programu Symfonia finanse i księgowość

Oferujemy: • Stabilne zatrudnienie: umowa o pracę.

Niezbędne dokumenty:

CV i list motywacyjny (proszę odnieść się do spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych) Dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie Dokumenty poświadczające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Uwaga: prosimy przesłać wyłącznie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru do pracy w KIDL.”

Termin składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie dokumentów w ramach naboru na stanowisko Główna Księgowa KIDL do 21.06.2024 r. na adres: biuro@kidl.org.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmowy zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie (jeśli nie podany e-mail). Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone z kandydatami spełniającymi wymagania stacjonarnie w budynku KIDL. Dokumenty kandydatów z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies