Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Łódź: Minister zdrowia zapewnił, że dotrzyma słowa i szpitale, które mają w swojej strukturze laboratorium diagnostyczne dostaną więcej pieniędzy 27-12-2017

20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie z Ministrem Zdrowia dotyczące finansowania służby zdrowia. W spotkaniu uczestniczyła również Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.
Minister przedstawił plan zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia - będzie to 6% PKB czyli, że do systemu trafi dodatkowych 500 miliardów złotych w ciągu 10 lat.
Podczas spotkania Sekretarz KRDL, jako przedstawiciel KIDL w woj. łódzkim, zapytała Ministra o działania Ministerstwa w obszarze sposobu realizacji/wykonywania badań (w tym laboratoryjnych) w ramach POZ, podkreślając rolę badań profilaktycznych, mających szczególne znaczenie dla zdrowia publicznego.
Konstanty Radziwiłł odpowiadając na pytanie wskazał dotychczasowe działania resortu w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Potwierdził również, że zgodnie z obietnicą -  szpitalom, które mają w swojej strukturze laboratorium zostaną przyznane dodatkowe środki zgodnie z algorytmem.
 
Przypomnijmy:
 
Od 1 października 2017 r. zmieniły się zasady finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego. Zmiany nastąpiły wraz z nowelizacją ustawy z 27 kwietnia 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. sieć szpitali. Zdaniem ustawodawcy „sieć szpitali” ma ustabilizować strukturę szpitali i ich finansowanie.
Podstawowym sposobem rozliczania świadczeń w ramach SPSZ ma być tzw. ryczałt systemu, który określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Ryczałt będzie też uzależniony od parametrów jakościowych, przykładowo na większe finansowanie mogą liczyć placówki, które mają certyfikat Centrum Monitorowania Jakości lub jeżeli szpital w swoich strukturach posiada medyczne laboratorium diagnostyczne. Współczynnik korygujący wzrośnie o 0,005, jeśli szpitalne laboratorium posiada świadectwo Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMIKRO i o kolejne 0,005, gdy posiada świadectwo programu międzylaboratoryjnej oceny jakości badań z chemii klinicznej, wydawane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wystąpiła do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia o wyjaśnienie szczegółów przyznawania ryczałtów szpitalom, które w swojej strukturze mają MLD, w kontekście pisma, które otrzymał konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej ze Śląska.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe