Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

 
Szanowni Państwo !
 
Oddajemy w Państwa ręce „Rekomendacje” dotyczące diagnostyki laboratoryjnej poszczególnych schorzeń. 
Przedmiotowe rekomendacje zostały utworzone wraz ze środowiskiem lekarskim i przedstawione Ministerstwu Zdrowia. Inspiracją do podjęcia prac nad nimi były przeprowadzone liczne rozmowy ze środowiskiem lekarzy, w którym poruszana była kwestia dotycząca różnorodności uzyskiwanych przez diagnostów laboratoryjnych wyników badań. Najczęściej poruszane przez moich rozmówców  zagadnienia dotyczyły diagnostyki zakażeń Borrelia burgdorferi, wirusem HPV, wirusami hepatotrpowymi, w szczególności HCV. 
Z własnego doświadczenia wiem, że z punktu widzenia laboratorium i diagnostów laboratoryjnych brak jest jednolitych wytycznych dotyczących diagnostyki przedstawianych schorzeń. Mając na uwadze powyższe, Członkowie Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych widzieli koniczność stworzenia, wraz ze środowiskiem lekarskim, jednolitych obowiązujących algorytmów diagnostycznych, a także opisania sposobu pobierania, przechowywania i transportu materiału pobranego do badań. 
W tym miejscu należy także podkreślić, iż w trakcie prac ze środowiskiem lekarskim, stanęło przed nami kolejne ważne zadania – prawne uregulowanie wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych przy łóżku pacjenta. Z pomysłem ujednolicenia udałam się do Ministerstwa Zdrowia i rozpoczęłam rozmowy dotyczące prawnego uregulowania przyszłych procedur. Wyrażam nadzieję, iż przekazane Państwu rekomendacje będą także służyły Ministerstwu Zdrowia do wyceny rzeczywistych kosztów poszczególnych badań laboratoryjnych. Pragnę także poinformować, iż powołano Zespoły Ekspertów składające się z diagnostów laboratoryjnych i lekarzy legitymujących się największym doświadczeniem praktycznym i naukowym w danej dziedzinie. Odbyło się wiele burzliwych, aczkolwiek konstruktywnych spotkań mających na celu wypracowanie „złotego środka” w celu stworzenia jednolitych rozwiązać mających służyć jak najlepszemu zdiagnozowaniu pacjenta.  Rozmowy były bardzo owocne dla obu stron i wyjaśniły wiele wcześniejszych niedomówień i niejasności – zarówno lekarzom, jak i nam, diagnostom laboratoryjnym. Jednocześnie należy podkreślić, iż wszystkie procedury zostały szczegółowo sprawdzone pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Uprzejmie Państwa informuję, iż Biuro Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych będzie sukcesywnie wysyłało do wszystkich laboratoriów wydania broszurowe opracowanych rekomendacji. Jednocześnie, kolejne powstające rekomendacje będą także zamieszczane w naszej gazecie „Diagnosta Laboratoryjny”.
Wyrażam nadzieję, że nasza praca będzie Państwu pomocna w codziennej służbie dla dobra pacjenta Salus aegroti suprema lex.
 
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
                    Dr n. med. Elżbieta Puacz                
 Przedkładamy Państwu rekomendacje dotyczące:

- oznaczania alkoholi niespożywczych oraz metabolitów alkoholi we krwi i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym - oznaczanie etanolu w krwi i moczu pacjentów w laboratorium medycznym

- podstawowych badań nasienia według standardów Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2010

- diagnostyki laboratoryjnej zakażeń HPV opublikowane w marcowym numerze Diagnosty Laboratoryjnego pt. „Zastosowanie testów DNA HPV w profilaktyce raka szyjki macicy” 

- rekomendacje 2012/2013 Polskiej Grupy Ekspertów „Diagnostyka Laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C” zamieszczone w czerwcowym numerze naszej gazety

 

- zalecenia metodyczne dotyczące oceny mutacji genu EGFR oraz rearanżacji genu ALK w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii ukierunkowanych molekularnie

 

- wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)

- diagnostyki laboratoryjnej chorób odkleszczowych

- diagnostyki laboratoryjnej zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży.

- diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochorony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy. 

zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych

Są one wynikiem prac zespołów ekspertów składających się z diagnostów laboratoryjnych i lekarzy mających największe doświadczenie praktyczne i naukowe z danej dziedziny oraz odpowiedzią na potrzeby środowiska medycznego. 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe