Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały z ostatniego posiedzenia KRDL z dnia 23 marca 2018 r.
 
Uchwały od Nr 113/1/IV/2018 do Nr 113/122/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 114/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia planu wizytacji na rok 2018;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 115/IV/2018  Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zgodności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej i Ustawą o publicznej służbie krwi;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 116/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 117/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 118/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie odwołania Wiceprezesa KRDL;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 119/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 120/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia  23 marca 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Prezydium KRDL;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 121/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Prezydium KRDL;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 122/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów KRDL;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 123/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów KRDL;
treść uchwały;

Uchwała Nr 124/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 14/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia podziału czynności między Członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 125/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 126/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 
23 marca 2018 roku
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 108/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2018;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 127/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem remontu dachu budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 128/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie zasad wydawania duplikatu dokumentu „Karta ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego”;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 129/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 
23 marca 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za udostępnianie miejsc w pokojach noclegowych KIDL ;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 130/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie zasad i warunków wynajmu sali konferencyjnej i mikroskopowej;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 131/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie Regulaminu uzyskiwania zaświadczenia potwierdzającego uznanie punktów edukacyjnych przyznanych za przeprowadzenie wybranej formy ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego;
treść uchwały;
załącznik;
 
Uchwała Nr 132/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 
23 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej; 
treść uchwały;
załącznik;
 
Uchwała Nr 133/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 
23 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Nadzorującej przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres przekraczający 5 lat.
treść uchwały;
 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe