Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały z ostatniego posiedzenia KRDL z dnia 25 maja 2017 r.
 

Uchwały od nr 93/1-P/IV/2017 do Nr 93/49-P/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 roku 
w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;


Uchwała nr 94/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych za rok obrachunkowy 2016;
treść uchwały;


Uchwała Nr 95/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 rok
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 83/IV/2016 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2017;
treść uchwały;


Uchwała Nr 96/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 roku 
w przedmiocie powołania Zespołu do spraw immunologii transfuzjologicznej;
treść uchwały;
załącznik;


Uchwała nr 97/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/IV/2016 KRDL z dnia 19 lutego 2016 roku 
w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a także innych osób zaproszonych lub wykonujących czynności zlecone przez organy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
załącznik;


Uchwała nr 98/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/III/2012 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz KIDL, zmniejszenia jej wysokości oraz umorzenia;
treść uchwały;
załącznik;
załącznik;


Uchwała nr 99/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 maja 2017 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
treść uchwały;

 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe