Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały z ostatniego posiedzenia KRDL z dnia 26 października 2018 r.
 

Uchwały od Nr 145/1-P/IV/2018 do Nr 145/32-P/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku 
w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;

Uchwała Nr 146/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 147/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”, „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej" oraz „Dyplom za wzorową pracę”;
treść uchwały;

Uchwała Nr 148/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku
w sprawie przedłużenia umów o pracę oraz umów zlecenia ustępującym członkom organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 149/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 129/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnianie miejsc w pokojach noclegowych KIDL;
treść uchwały;

Uchwała Nr 150/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku
w sprawie ustalenia czasu trwania umowy o wykonywanie czynności diagnostycznych w laboratorium diagnostycznym mającej wpływ na przerwanie pięcioletniego okresu przerwy wskazanego w art. 14 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
treść uchwały;

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe