Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały IV Posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych V Kadencji z dnia 01-02 kwietnia 2019 roku:
 
Uchwały od Nr 24/1-P/V/2019 do Nr 24/8-P/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 25/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej;
 
Uchwała Nr 26/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń oraz uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 27/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie wyboru i powołania Przewodniczącego, Sekretarza i członków Komisji Nagród i Odznaczeń;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 28/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 29/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 30/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 31/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 32/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 33/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 34/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dotyczących przestrzegania zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz Uchwały Nr 68/IV/2016 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 1 września 2015 roku;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 34/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63/IV/2016 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania wytycznych dotyczących transportu materiału biologicznego oraz Uchwały Nr 79/IV/2016 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/IV/2016 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 kwietnia 2016 roku;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 35/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 7/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 36/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 33/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do oceny problemów związanych z przeprowadzeniem konkursów na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 37/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 41/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do prac nad zmianami w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 38/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 39/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków KIDL na rok 2019;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 40/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zobowiązania Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wyboru firm zewnętrznych do przeprowadzenia audytów finansowego, organizacyjnego i bezpieczeństwa danych;
treść uchwały;
 
Uchwała Nr 41/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie decyzji w sprawie drugiego i każdego kolejnego wpisu tej samej osoby na listę diagnostów laboratoryjnych;
treść uchwały;

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe