Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Spotkanie Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej zawodów zaufania publicznego 20-06-2018

15 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych gościła Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej zawodów zaufania publicznego.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Ewa Brzezińska – Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

- Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej

- Kazimierz Jura – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej

- Rafał Michałowski – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

- Jarosław Sobutka – Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych

- Grzegorz Fertak – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

- przedstawiciel Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Podczas spotkania rzecznicy dyscyplinarni zawodów zaufania publicznego rozmawiali m.in. o uprawnieniach stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, podobieństwach i różnicach w postępowaniach prowadzonych przez rzeczników wynikających z ustaw i regulaminów. Dyskusja ta służyła wymianie doświadczeń, które przyczynią się do usprawnienia postępowań w przyszłości.

Kolejne spotkanie rzeczników dyscyplinarnych odbędzie się w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe