Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Szkolenia ciągłe 12-01-2018

Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami w sprawie obowiązku szkolenia ciągłego Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje

1. Do 31 grudnia 2017 r. sposób rozliczania punktów edukacyjnych był zgodny z uchwałą Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, natomiast od 1 stycznia 2018 r. sposób rozliczania punktów jest zgodny z rozporządzeniem, którego autorem jest Ministerstwo Zdrowia.

2. Ministerstwo Zdrowia przepisami rozporządzenia zobowiązało KIDL do wydania „Karty ciągłego szkolenia” według wzoru przygotowanego przez resort zdrowia oraz do wysłania jej na koszt samorządu wszystkim diagnostom laboratoryjnym.

3. Izba wielokrotnie wnioskowała o sfinansowanie zadań powierzonych przez Ministerstwo Zdrowia wynikających z obowiązku szkolenia ciągłego, a także o zaliczenie diagnostom laboratoryjnym punktów edukacyjnych do bieżącego okresu edukacyjnego uzyskanych w ciągu ostatnich 5 lat aktywności.
 
Niestety Ministerstwo Zdrowia nie przyznało żadnych środków na ten cel oraz do chwili obecnej nie ustosunkowało się do wniosku o możliwość włączenia wcześniejszych aktywności zawodowych.
Należy podkreślić, iż pomimo powyższego działania Ministerstwa Zdrowia, szkolenia organizowane przez KIDL nadal są dofinansowane przez samorząd, a diagnosta pokrywa tylko część kosztów organizacyjnych.
 
Co istotne do 31 grudnia 2017 r. zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych sposób naliczania punktów edukacyjnych za każdą godzinę szkolenia był identyczny dla każdego organizatora. Tymczasem od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem, którego autorem jest Ministerstwo Zdrowia, podzielono organizatorów szkoleń pod względem naliczania punktów za szkolenie.
 
Ponadto informujemy, że:
 
1. KIDL dofinansowuje kursy specjalizacyjne organizowane dla diagnostów laboratoryjnych, pod warunkiem, że z takim wnioskiem zwróci się uczelnia prowadząca specjalizację (wysokość dofinansowania: 10 tys./rok dla każdej uczelni).
 
2. Każdy przedstawiciel wojewódzki Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma obowiązek organizowania w każdym roku spotkań informacyjno-szkoleniowych przybliżających aktualne zagadnienia prawne dotyczące wykonywania zawodu, w tym takie związane z obowiązkiem szkolenia ciągłego. Takie spotkania są bezpłatne, a również za nie diagności laboratoryjni otrzymują punkty edukacyjne. Zachęcam do uczestnictwa.
 
 
Elżbieta Puacz
Prezes KRDL
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe