Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Poznań: Spotkanie diagnostów laboratoryjnych 06-12-2017

1 października 2017 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie diagnostów laboratoryjnych z Wielkopolski.
Wiceprezes KRDL dr Bogusław Grabowski przedstawił bieżące problemy środowiska, zwracając uwagę na raport NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej”. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziły zagadnienia dotyczące odbywania specjalizacji. Dr Sławomir Michalak, pełnomocnik rektora ds. organizacji szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, powiedział, że podstawową trudnością w organizacji sytemu kształcenia specjalizacyjnego są uzgodnienia na poziomie prawników poszczególnych podmiotów. Przedstawił także zebranym stanowisko podjęte w dniu 27 listopada 2017 roku na Konferencji prodziekanów ds. nauczania na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna i pełnomocników rektora ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych.
 
Wystąpienia konsultantów wojewódzkich województwa wielkopolskiego rozpoczął prof. Zygmunt Kopczyński, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej omawiając zakresy i podstawy prawne kontroli prowadzonych w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych. O diagnostyce genetycznej w województwie wielkopolskim, mówiła prof. Anna Latos-Bieleńska konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Pani Profesor podkreśliła, że finasowanie badań genetycznych jest niedostateczne, a także, że niezbędne są działania w zakresie podnoszenia jakości laboratoriów prowadzących działalność w dziedzinie genetyki, gdyż obserwuje wiele nieprawidłowości.
Pani dr Agnieszka Łaba, konsultant wojewódzkiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, poinformowała, że obecnie w Polsce jest 602 specjalistów w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a 267 osób jest w trakcie specjalizacji. Po informacjach konsultantów wojewódzkich, głos zabrała dr Monika Urbaniak, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej UM w Poznaniu, która przybliżyła obecnym zakres odpowiedzialności zawodowej, między innymi omówiła autoryzację wyników badań podkreślając, że jeśli diagnosta autoryzuje wynik badania jedynie przez złożenie podpisu, popełnia błąd wykonawczy wynikający z zaniedbania. Diagnosta ma obowiązek sprawdzić, przed dokonaniem autoryzacji wyniku, czy czynność była przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki medycznej.
 
Następnie dr Małgorzata Zielińska-Przyjemska przedstawiła przepisy wprowadzające obowiązek ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych określając zasady przyznawania punktów edukacyjnych.
W ostatnim punkcie spotkania Małgorzata Walerych podczas wykładu „Od ekstraktu do komponentu. Nowoczesna, molekularna diagnostyka alergii” i przybliżyła nowoczesną diagnostykę alergii.
W spotkaniu uczestniczyli również studenci analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu: Weronika Woźniak, Marek Kwaśniewski, Monika Jankowska, Anna Królak i Aleksandra Makarewicz pomagając w organizacji konferencji. Marek Kwaśniewski wykonał zdjęcia, które ilustrują przebieg spotkania.
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe