Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

List otwarty 15-11-2017

w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Pan Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Pani Katarzyna Głowala
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Pani dr n. farm. Beata Rozbicka
Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

Pani prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
Zastępca Dyrektora ds. Transfuzjologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer
Kierownik Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Pan prof. Piotr Marek Radziwon
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zdalnej autoryzacji wprowadzonej przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2051), (dalej jako: Rozporządzenie). Przedmiotowe Rozporządzenie wprowadza możliwość dokonywania zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych tj. zatwierdzania prawidłowości wyników badań na odległość, co stanowi zagrożenie przede wszystkim dla zdrowia i życia pacjentów, ale także bezpieczeństwa zawodowego diagnostów laboratoryjnych.

Niezrozumiałe są dla nas Państwa starania dla poparcia ww. Rozporządzenia.
W ten sposób przyczyniacie się Państwo do obniżenia rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego, który od lat z wielką pieczołowitością budujemy w Polsce.  Naszym zdaniem wprowadzenie przepisów o zdalnej autoryzacji stwarza realne niebezpieczeństwo (zagrożenie) dla zdrowia i życie pacjentów, ponieważ brak nadzoru diagnostów laboratoryjnych, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w ich wynikach. Przepisy, które znalazły się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią (…) niszczą nasz wieloletni dorobek i starania realizacji przysięgi zawodów medycznych Salus aegroti suprema lex esto.

Nie możemy brać odpowiedzialności merytorycznej, karnej i zawodowej za badania, których nie wykonaliśmy i przy ich wykonaniu nas nawet nie było w danym laboratorium. Autoryzacja jest osobistym podpisaniem się pod wynikiem badania, które się wykonało samodzielnie lub nadzorowało. Nawet najnowocześniejszy aparat diagnostyczny nie zastąpi wiedzy i doświadczenia diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta musi być w laboratorium, w którym wykonywane jest badanie, aby mógł mieć wpływ na proces diagnostyczny w celu uzyskania wiarygodnego wyniku. Wątpliwość budzi „przyzwolenie” na zdalną autoryzację bez wcześniejszego rzetelnego zaudytowania podmiotów leczniczych pod kątem jakości diagnostyki laboratoryjnej, poprawności stosowanych procedur i kompetencji personelu wykonującego badania.

W naszym odczuciu Minister Zdrowia wprowadzając „zdalną autoryzację” kierował się wyłącznie oszczędnościami, bo zatrudnienie techników jest tańsze, w porównaniu z diagnostami laboratoryjnymi pracującymi na dyżurach.

Praca diagnostów laboratoryjnych nakierowana jest na dobro pacjenta, a w szczególności na jego zdrowie i życie. Dlatego nie możemy zaakceptować przepisów wprowadzających „zdalną autoryzację”. Niezrozumiałe dla nas jest dążenie do wprowadzenia przepisów, które umożliwiają automatyczne zatwierdzanie badań przez osobę, która nie jest obecna w danym laboratorium. Takie działania oznaczają wspieranie przez resort zdrowia producentów aparatury i prywatnych podmiotów, które kierując się oszczędnościami i dążąc do zysku, nie zatrudniają specjalistów. Przecież to nie oszczędności, a bezpieczeństwo pacjenta powinno być kluczowe w procesie diagnostyczno-leczniczym.
Jako diagności laboratoryjni świadomi roli i znaczenia naszej pracy stanowczo wyrażamy sprzeciw wobec Państwa postawy sprzecznej z misją zawodów medycznych.

Pod listem podpisali się:

Elżbieta Puacz Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Elżbieta Borowiec-Domka - Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Elżbieta Stefaniuk - Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Bogusław Grabowski - Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Alina Niewiadomska - Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Treść listu do pobrania.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe