KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

  • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Komunikat dotyczący możliwości otwierania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

W związku z napływającymi do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych prośbami dotyczącymi wskazania podmiotów uprawnionych do realizacji kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych uprzejmie informujemy, iż jednostką uprawnioną do prowadzenia wykazu jednostek akredytowanych do realizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Z przykrością jednak informujemy, iż obecnie brak jest jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji diagnostów laboratoryjnych, co związane jest z brakiem możliwości otwierania specjalizacji. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.) m.in. w zakresie wymogów niezbędnych do spełnienia przez daną jednostkę szkolącą ubiegającą się o uzyskanie akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych. W związku z powyższym, osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji po dniu 1 maja 2016 mogą ją odbywać w jednostkach szkolących, które uzyskają akredytację do prowadzenia przedmiotowego szkolenia na podstawie nowych przepisów.

Jednocześnie informujemy, iż ubieganie się przez daną jednostkę o uzyskanie akredytacji do prowadzenia szkolenia w danej dziedzinie jest procesem dobrowolnym. Jednostka szkoląca sama decyduje, czy chce uzyskać akredytację do prowadzenia kształcenia podyplomowego. Niemniej jednak Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się do wszystkich uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu uzyskanie przez daną uczelnię akredytacji do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z nowymi przepisami.

Ponadto kierowaliśmy także wnioski do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie stosowanych działań umożliwiających uzyskanie uczelniom medycznym uprawnień do realizacji kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, jak również do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o priorytetowe traktowanie podmiotów wnioskujących o uzyskanie akredytacji w dziedzinach specjalizacji właściwych dla diagnostów laboratoryjnych. Z informacji posiadanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych wynika, iż do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o uzyskanie akredytacji do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego wpłynął wniosek od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies