Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Komunikat dotyczący możliwości otwierania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

W związku z napływającymi do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych prośbami dotyczącymi wskazania podmiotów uprawnionych do realizacji kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych uprzejmie informujemy, iż jednostką uprawnioną do prowadzenia wykazu jednostek akredytowanych do realizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Z przykrością jednak informujemy, iż obecnie brak jest jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji diagnostów laboratoryjnych, co związane jest z brakiem możliwości otwierania specjalizacji. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.) m.in. w zakresie wymogów niezbędnych do spełnienia przez daną jednostkę szkolącą ubiegającą się o uzyskanie akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych. W związku z powyższym, osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji po dniu 1 maja 2016 mogą ją odbywać w jednostkach szkolących, które uzyskają akredytację do prowadzenia przedmiotowego szkolenia na podstawie nowych przepisów.

Jednocześnie informujemy, iż ubieganie się przez daną jednostkę o uzyskanie akredytacji do prowadzenia szkolenia w danej dziedzinie jest procesem dobrowolnym. Jednostka szkoląca sama decyduje, czy chce uzyskać akredytację do prowadzenia kształcenia podyplomowego. Niemniej jednak Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się do wszystkich uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu uzyskanie przez daną uczelnię akredytacji do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z nowymi przepisami.

Ponadto kierowaliśmy także wnioski do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie stosowanych działań umożliwiających uzyskanie uczelniom medycznym uprawnień do realizacji kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, jak również do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o priorytetowe traktowanie podmiotów wnioskujących o uzyskanie akredytacji w dziedzinach specjalizacji właściwych dla diagnostów laboratoryjnych. Z informacji posiadanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych wynika, iż do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o uzyskanie akredytacji do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego wpłynął wniosek od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies