Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Zrealizowanie obowiązku ciągłego szkolenia - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zrealizowanie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłego szkolenia określonych w rozporządzeniu. Należy podkreślić, że co najmniej 50 punktów, spośród 100 punktów edukacyjnych, powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem lub kolokwium kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, lub kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL, z wyłączeniem uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Przebieg ciągłego szkolenia dokumentowany jest w karcie ciągłego szkolenia wydawanej osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie przez KIDL.

W przypadku uzyskania przez diagnostę laboratoryjnego w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, diagnosta zobowiązany jest zgłosić się do KIDL. Następnie po dokonaniu weryfikacji ciągłego szkolenia Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dokonywał będzie jego zaliczenia. Weryfikacja zrealizowanych szkoleń, a tym samym uzyskanych punktów edukacyjnych będzie odbywała się po przedstawieniu przez diagnostę laboratoryjnego karty ciągłego szkolenia, zaświadczeń oraz certyfikatów lub innych dokumentów określonych w projekcie rozporządzenia, potwierdzających zrealizowanie danej formy ciągłego szkolenia.

Uzyskana większa, niż wymagana liczba punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym nie może zostać przesunięta na następny okres edukacyjny.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies