KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

  • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Zrealizowanie obowiązku ciągłego szkolenia - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zrealizowanie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłego szkolenia określonych w rozporządzeniu. Należy podkreślić, że co najmniej 50 punktów, spośród 100 punktów edukacyjnych, powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem lub kolokwium kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, lub kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL, z wyłączeniem uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Przebieg ciągłego szkolenia dokumentowany jest w karcie ciągłego szkolenia wydawanej osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie przez KIDL.

W przypadku uzyskania przez diagnostę laboratoryjnego w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, diagnosta zobowiązany jest zgłosić się do KIDL. Następnie po dokonaniu weryfikacji ciągłego szkolenia Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dokonywał będzie jego zaliczenia. Weryfikacja zrealizowanych szkoleń, a tym samym uzyskanych punktów edukacyjnych będzie odbywała się po przedstawieniu przez diagnostę laboratoryjnego karty ciągłego szkolenia, zaświadczeń oraz certyfikatów lub innych dokumentów określonych w projekcie rozporządzenia, potwierdzających zrealizowanie danej formy ciągłego szkolenia.

Uzyskana większa, niż wymagana liczba punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym nie może zostać przesunięta na następny okres edukacyjny.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies