OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

W ZWIĄZKU Z USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM AKTUALIZACJI DANYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH NIEBAWEM UDOSTĘPNIMY ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE INFORMATYCZNE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY

Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 w zw.
z art. 68 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Termin realizacji obowiązku ciągłego szkolenia - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ciągłe szkolenie diagnostów laboratoryjnych realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”.

Pierwszy okres edukacyjny rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zobowiązane są rozpocząć doskonalenie zawodowe z tym dniem.

Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będą zobowiązane rozpocząć doskonalenie zawodowe z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskają to prawo. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia ciągłego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, nie zaś ukończenie studiów.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies