Pomoc
dla diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

KIDL uruchomił pakiet pomocowy obejmujący m.in. wsparcie socjalne, psychologiczne oraz prawne skierowane do diagnostów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią wirusa.

Szczegółowe informacje w zakładce KORONAWIRUS.

UWAGA!!!

Porady prawne będą udzielane diagnostom laboratoryjnym, którzy podadzą numer prawa wykonywania zawodu oraz tym osobom, które mają uregulowane składki.

Formy ciągłego szkolenia oraz odpowiadająca im liczba punktów edukacyjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny może realizować ciągłe szkolenie z zakresu wiedzy określonej w rozporządzeniu w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez:

 1. udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń,
 2. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem,
 3. udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
 4. uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 5. samokształcenie, realizowane poprzez:
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „KIDL”,
  • przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL,
  • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego lub KIDL,
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej,
  • opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego oryginalnego,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  • opublikowanie jako autor lub współautor tłumaczenia książki lub artykułu.
 6. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej.

Za zrealizowanie każdej z form ciągłego szkolenia przysługuje ściśle określona liczba punktów, edukacyjnych, w szczególności za:

 1. udział w kursie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs,
 2. udział w kursie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs,
 3. udział w kursie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs,
 4. uzyskanie tytułu specjalisty - 50 punktów edukacyjnych,
 5. przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. rozporządzenia, oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. rozporządzenia - 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem że punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat,
 6. udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. c ww. rozporządzenia - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, niezależnie od liczby referatów i wykładów uwzględnionych w programie posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych,
 7. przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych,
 8. każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych,
 9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego - 75 punktów edukacyjnych;
 10. uzyskanie tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 100 punktów edukacyjnych,
 11. opublikowanie jako autor lub współautor:

  a. książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych

  b. książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,

  c. artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,

  d. artykułu o charakterze poglądowym lub rozdziału w książce - 10 punktów edukacyjnych,

  e. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,

  f. tłumaczenia książki lub artykułu - 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a-e;

 12. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej - 5 punktów edukacyjnych za każdy rok.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies