KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Zespół Wizytatorów KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów KRDL V Kadencji

Liliana Guzik

tel. 695-411-089

ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Kontakt tel: +48 22 741 21 55 wew. 201

Dyżury Przewodniczącej Zespołu Wizytatorów:

Lista wizytatorów

Zestawienie wizytacji w latach 2008-2019:

Uchwała Nr 146/IV/2018 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zakresu i zasad działania wizytatorów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

załącznik- Regulamin ZW KRDL

Nabór kandydatów na członków Zespołu Wizytatorów KRDL: Przewodniczący Zespołu Wizytatorów (ZW) KRDL ogłasza na stronie internetowej KIDL nabór diagnostów laboratoryjnych (DL) na członków ZW. Wymagania dla kandydatów:

 • tytuł specjalisty z jednej z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w której dokonywana jest kontrola i ocena;
 • nienaganna postawa etyczna (wg pisemnej opinii przedstawiciela KRDL na dane województwo);
 • co najmniej 10-cio letni staż pracy w kontrolowanej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej;
 • ukończone szkolenia: minimum „Asystent systemu zarządzania jakością w MLD”, maximum „Auditor wewnętrzny SZJ w MLD”;
 • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących sposobu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, funkcjonowania samorządu diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD).
 1. Zainteresowani kandydaci składają pisemnie do biura KIDL (Dział Ewidencji Diagnostów – osoba do kontaktu – Anna Czerwińska, tel. 22 741 21 57) swoje CV, dane kontaktowe, opinię z kopiami dokumentów potwierdzającymi ich dotychczasowy dorobek zawodowy wraz z uzasadnieniem motywacyjnym, dlaczego chcą zostać wizytatorem KRDL.
 2. Do zgłaszających się diagnostów zostanie przesłany zwrotnie drogą mailową zbiór obowiązujących i wymagających znajomości aktów prawnych w celu szczegółowego zapoznania się z nimi.
 3. Po upływie terminu wstępnej rekrutacji przewodniczący ZW wraz z zastępcą zapoznają się z nadesłanymi dokumentami oraz wyznaczają termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisemnego testowego egzaminu z zakresu obowiązujących przepisów prawnych regulujących medyczną diagnostykę laboratoryjną (20-30 pytań). Rozmowa kwalifikacyjna ocenia zdolności komunikacyjne i interpersonalne kandydatów na wizytatorów KRDL.
 4. Po pozytywnym zdaniu egzaminu testowego oraz po pozytywnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej lista kandydatów zostanie przedstawiona Prezydium KRDL do włączenia diagnostów do ZW KRDL.
 5. Po włączeniu nowych członków do ZW KRDL uchwałą KRDL – zostanie dla nich przeprowadzone szkolenie w siedzibie KIDL z zasad prowadzenia wizytacji.

W CHWILI OBECNEJ NIE JEST PROWADZONY NABÓR DO ZESPOŁU WIZYTATORÓW.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies