Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Członkowie Zespołu do spraw cytomorfologii medycznej
W skład Zespołu wchodzą:

1. Elżbieta Borowiec-Domka – Przewodnicząca Zespołu,
2. Prof. Jan Sikora - Członek Zespołu,
3. Dr Violetta Filas - Członek Zespołu,
4. Jolanta Wawrzyniak – Członek Zespołu.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 92/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 roku w przedmiocie powołania Zespołu do spraw cytomorfologii medycznej

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Merytoryczne wspieranie pracy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
2. Opiniowanie od strony merytorycznej aktów prawnych w dziedzinie cytomorfologii medycznej,
3. Przygotowywanie projektów dotyczących cytomorfologii medycznej,
4. Opiniowanie organizowanych szkoleń, kursów i konferencji w dziedzinie cytomorfologii medycznej,
5. Reprezentowanie KIDL w spotkaniach dotyczących cytomorfologii medycznej,
6. Współpraca z instytucjami, samorządami zawodowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt