Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Wniosek o założenie konta w SMK dostępny jest na stronie logowania do aplikacji pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Natomiast szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zamieszczone są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod następującym adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/.

W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości związanych z założeniem w systemie SMK konta, do dyspozycji użytkowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło infolinię:

nr. tel: 19 457
 

Pytania można kierować także na skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Natomiast Instrukcja obsługi funkcjonalności dostępna jest na stronach
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod następującym adresem: https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf

Uwierzytelnienia tożsamości w SMK można dokonać na podstawie wniosku o nadanie uprawnień:

  1. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  2. potwierdzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.

 

W przypadku wyboru opcji 2, w celu potwierdzenia tożsamości przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych osoba, która założy konto:

-        osobiście okazuje dowód tożsamości w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych lub
 
Podmiotem uprawnionym do weryfikacji uprawnień diagnosty laboratoryjnego jest także Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt