Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 98/2006 KRDL - uchylona przez Uchwałę 81/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r.
w sprawie finansowania zadań i ustalenia zasad wynagrodzenia za czynności wykonywane przez wizytatorów KRDL
treść uchwały

Uchwała Nr 99/2006 KRDL
w sprawie zwołania II Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 100/2006 KRDL - uchylona przez Uchwałę 99/II/2010 z dn. 27 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik

Uchwała Nr 101/2006 KRDL
w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do wystąpienia w Bankach o kredyt
treść uchwały

Uchwała Nr 102/2006 KRDL
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w banku, w celu sfinansowania kosztów adaptacji pomieszczeń na bazę noclegową dla diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 103/2006 KRDL
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała Nr 104/2006 KRDL
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt