Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała nr 74/2005 KRDL - uchylona przez Uchwałę 81/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr 10/2003 KRDL z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie trybu zwracania Przewodniczącemu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz osobom wchodzącym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wymienionych w § 10 ust. 2-6 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz w sprawie udokumentowania tych kosztów
treść uchwały

Uchwała Nr 75/2005 KRDL
uchylająca uchwałę nr 57/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku
treść uchwały

Uchwała Nr 76/2005 KRDL
w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do wyznaczenia przedstawiciela KRDL uczestniczącego w komisjach i zespołach egzaminacyjnych oraz w innych zespołach związanych z diagnostyką laboratoryjną i badaniami w zakresie ochrony zdrowia
treść uchwały

Uchwała nr 77/2005 KRDL
w sprawie upoważnienia Prezesa KRDL do powołania ekspertów, zespołów roboczych, do współpracy z samorządem diagnostów laboratoryjnych w zakresie realizacji zadań tego samorządu
treść uchwały

Uchwała Nr 78/2005 KRDL - uchylona przez Uchwałę 83/2005 
w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Uchwała nr 79/2005 KRDL - uchylona przez Uchwałę 84/2005 z dn. 5 października 2005 r.
w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru KIDL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe diagnostów laboratoryjnych, nie uprawnionych na podstawie przepisów odrębnych oraz zasad prowadzenia rejestrów
treść uchwały

Uchwała nr 80/2005 KRDL
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała nr 81/2005 KRDL
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt