Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
 
6-8 grudnia 2018 roku
 
Uchwała Nr 1/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Prezydium V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych oraz zastępcy Sekretarza;
treść uchwały;

Uchwała Nr 2/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 3/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i przyjęcia porządku obrad V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 4/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 5/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Wyborczej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 6/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 7/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków;
treść uchwały;

Uchwała Nr 8/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych IV Kadencji;
treść uchwały;

Uchwała Nr 9/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 10/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 11/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 12/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 13/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 14/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wyłaniania kandydatów i wyboru członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 15/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 16/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 17/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 18/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 19/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 20/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 21/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie liczby członków Sądu Dyscyplinarnego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 22/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Sądu Dyscyplinarnego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 23/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie liczby członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 24/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
treść uchwały;

Uchwała Nr 25/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie zobowiązania ustępujących członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych do przekazania dokumentacji i informacji związanych z prowadzonymi sprawami oraz powierzonego im mienia;
treść uchwały;

Uchwała Nr 26/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej;
treść uchwały;

Uchwała Nr 27/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie programu działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2019-2022;
treść uchwały;

Uchwała Nr 28/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zadań dla Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. zm.);
treść uchwały;

Uchwała Nr 29/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Funduszu Socjalnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
treść uchwały;

Uchwała Nr 30/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie stworzenia stanowiska Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego.
treść uchwały;

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt