Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały IV Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Warszawa 5-7 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 1/2014 
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Prezydium IV Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych oraz zastępcy Sekretarza
treść uchwały

Uchwała nr 2/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowej
treść uchwały

Uchwała nr 3/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia porządku obrad IV Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 4/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
treść załącznika

Uchwała nr 5/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej
treść uchwały

Uchwała nr 6/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 7/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
treść uchwały

Uchwała nr 8/2014 
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych III Kadencji
treść uchwały

Uchwała nr 9/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 10/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 11/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 12/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 13/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 14/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zasad wyłaniania kandydatów i wyboru członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 15/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 16/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 17/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 18/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 19/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 20/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 21/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie liczby członków Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 22/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 23/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie liczby członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 24/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 25/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej
treść uchwały

Uchwała nr 26/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2015-2018
treść uchwały

Uchwała nr 27/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zobowiązania ustępujących członków organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych do przekazania dokumentacji i informacji związanych z prowadzonymi sprawami oraz powierzonego im mienia
treść uchwały

Uchwała nr 28/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 29/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie egzekwowania zaległych składek członkowskich wobec Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 30/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
treść załącznika

Uchwała nr 31/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego
treść uchwały
treść załącznika

Uchwała Nr 32/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie określenia zadań dla Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 174 z późn. zm.)
treść uchwały

Uchwała Nr 33/2014
Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia Rzecznika Dyscyplinarnego do organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Przewodniczący Zjazdu - Barbara Błońska-Fajfrowska
Sekretarz Zjazdu - Grażyna Sygitowicz

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt