Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały III Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Zielonka k/Warszawy 9-11 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 1/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Prezydium Zjazdu
treść uchwały

Uchwała nr 2/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Mandatowej
treść uchwały

Uchwała nr 3/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia porządku obrad
treść uchwały
załącznik - porządek obrad

Uchwała nr 4/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnychz dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej
treść uchwały

Uchwała nr 5/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 6/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków
treść uchwały

Uchwała nr 7/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
treść uchwały

Uchwała nr 8/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik - regulamin zjazdu

Uchwała nr 9/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wyłaniania kandydatów i wyboru członków Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 10/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 11/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 12/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 13/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 14/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 15/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołów Zadaniowych
treść uchwały

Uchwała nr 16/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 17/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 18/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Godności Honorowego Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 19/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 20/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie liczby członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 21/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 22/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r.w sprawie ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL
treść uchwały

Uchwała nr 23/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 24/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 25/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnychz dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 26/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnychz dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 27/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 28/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej
treść uchwały

Uchwała nr 29/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
treść uchwały

Uchwała nr 30/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2010-2014
treść uchwały
załącznik - program działania

Uchwała nr 31/2010
Trzeciego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zobowiązania ustępujących członków organów Izby do przekazania dokumentacji i informacji związanych z prowadzonymi sprawami oraz powierzonego im sprzętu
treść uchwały

Przewodniczący Zjazdu - Barbara Maziarz
Sekretarz Zjazdu - Czesław Głowniak


bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt