Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 9/2003 KRDL - uchylona przez Uchwałę 96/II/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 10/2003 KRDL - uchylona przez Uchwałę 81/II/2009 z dn. 4 listopada 2009 r.
w sprawie trybu zwracania Przewodniczącemu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz osobom wchodzącym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 11/2003 KRDL
w sprawie zobligowania Prezesa KRDL do wystąpienia do Ministra Zdrowia o wydanie rozporządzenia określającego wykaz, tryb i zasady uzyskiwania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych w oparciu o ustawę o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.
treść uchwały

Uchwała Nr 12/2003 KRDL
w sprawie przyjęcia terminologii odnoszącej się do specjalizacji w zakresie diagnostyki i mikrobiologii, oraz przyjęcia nazw pozostałych specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 13/2003 KRDL
w sprawie zajęcia stanowiska wobec nierówności wynikającej z tytułu uzyskiwania specjalizacji w obszarze zawodów medycznych
treść uchwały

Uchwała Nr 14/2003 KRDL
w sprawie dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte we wniosku o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały
uchwała Nr 14 uzp./2003 KRDL Uzupełnienie do uchwały nr 14 § 1/2003

Uchwała Nr 15/2003 KRDL
dotycząca wzoru „Zaświadczenia” stwierdzającego wpis na listę diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała nr 16/2003 KRDL
w sprawie wydawania „biuletynu informacyjnego”
treść uchwały

Uchwała Nr 17/2003 KRDL
w sprawie przekazania aparatów telefonii komórkowej Przedstawicielom KRDL i zasady ich finansowania
treść uchwały

Uchwała nr 18/2003 KRDL
w sprawie wyboru i przyjęcia „logo” Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt