Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały II Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Katowice 8-9 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 1/2006
w sprawie ustalenia składu Prezydium Zjazdu
treść uchwały

Uchwala nr 2/2006 
w sprawie powołania Komisji Mandatowej
treść uchwały

Uchwała nr 3/2006 
w sprawie ustalenia porządku obrad
treść uchwały
załącznik - porządek obrad

Uchwała nr 4/2006 
w sprawie powołania Komisji Wyborczej
treść uchwały

Uchwała nr 5/2006
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 6/2006
w
 sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków
treść uchwały

Uchwała nr 7/2006 
w sprawie powołania Komisji Statutowej
treść uchwały

Uchwala nr 8/2006 
w sprawie regulaminu Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik - regulamin zjazdu

Uchwała nr 9/2006 
w sprawie zasad wyłaniania i wyboru kandydatów do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 10/2006 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 11/2006 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego 
treść uchwały

Uchwała nr 12/2006 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego 
treść uchwały

Uchwała nr 13/2006 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 14/2006
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i udzielenia absolutorium jej członkom
treść uchwały

Uchwała nr 15/2006
w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 16/2006
w sprawie wyboru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 17/2006
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 18/2006
sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 19/2006 
w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 20/2006
w sprawie wyboru Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 21/2006
w sprawie wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 22/2006
w sprawie programu działania w latach 2006-2010
treść uchwały
załącznik - program działania

Uchwała nr 23/2006
w sprawie statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik - statut KIDL

Przewodniczący Zjazdu - Marek Jagielski
Sekretarz Zjazdu - Czesław Głowniak


bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt