Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwała Nr 1/2003 KRDL 
Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 2/2003 KRDL - uchylona przez Uchwałę 48/II/2008 z dn. 29 lutego 2008 r.
w sprawie wysokości składek członkowskich
treść uchwały

Uchwała Nr 3/2003 KRDL
w sprawie przyjęcia Planu dochodów i wydatków Izby na rok 2003
treść uchwały

Uchwała nr 4/2003 KRDL
w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała Nr 5/2003 KRDL
w sprawie wyboru członków Prezydium Rady
treść uchwały

Uchwała nr 6/2003 KRDL - uchylona przez Uchwałę 114/II/2010 z dn. 1 grudnia 2010 r.
regulamin organizacyjny biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały
załącznik 1

Uchwała Nr 7/2003 KRDL
w sprawie wewnętrznych zasad rozporządzania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 8/2003 KRDL
w sprawie określenia składu osobowego spośród prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych upoważnionego do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt