Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Uchwały I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku

Uchwała nr 1/2002
w sprawie określenia sposobów zliczania głosów oddanych w głosowaniach
treść uchwały

Uchwała nr 2/2002
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 3/2002 w sprawie ustalenia porządku obrad
treść uchwały

Uchwała nr 4/2002

w sprawie regulaminu Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 5/2002

w sprawie ustalenia składu Prezydium Zjazdu
treść uchwały

Uchwała nr 6/2002

w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, a także liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 7/2002

w sprawie zasad wyłaniania i wyboru kandydatów do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 8/2002

w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 9/2002

w sprawie wyboru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 10/2002

w sprawie wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej
treść uchwały

Uchwała nr 11/2002

w sprawie wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 12/2002

w sprawie wyboru Sądu Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 13/2002

w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 14/2002

w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
treść uchwały

Uchwała nr 15/2002

w sprawie powołania Komisji zjazdowych
treść uchwały

Uchwała nr 16/2002

w sprawie statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 17/2002

w sprawie zasad etyki zawodowej diagnosty laboratoryjnego
treść uchwały

Uchwała nr 18/2002

w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej
treść uchwały

Uchwała nr 19/2002

w sprawie programu działania
treść uchwały

Uchwała nr 20/2002

w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez diagnostów laboratoryjnych
treść uchwały

Uchwała nr 21/2002

w sprawie powołania przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w województwach
treść uchwały

Uchwała nr 22/2002

w sprawie działania Komisji Zjazdowych Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
treść uchwały


Przewodniczący Zjazdu - Marek Jagielski

Sekretarz Zjazdu - Stanisława Bochenek

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt