Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Ciągłe szkolenie diagnostów laboratoryjnych realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”.

Pierwszy okres edukacyjny rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zobowiązane są rozpocząć doskonalenie zawodowe z tym dniem.

Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będą zobowiązane rozpocząć doskonalenie zawodowe z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskają to prawo. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia ciągłego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, nie zaś ukończenie studiów. 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt