Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Stanowisko nr 4/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
treść stanowiska
 
Stanowisko nr 3/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie poparcia projektu zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne;
treść stanowiska
 
Stanowisko nr 2/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie nieuwzględnienia medycznego laboratorium diagnostycznego w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
treść stanowiska
 
Stanowisko nr 1/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r.
w przedmiocie odwołania Pana prof. dra hab. n. med. Macieja Szmitkowskiego z funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
treść stanowiska
 

Stanowisko Nr 7-KRDL/III/2012
w sprawie wydzielania z Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracowni diagnostycznych i likwidacji laboratoriów na rzecz tworzenia punktów pobrań próbek
treść stanowiska

Stanowisko Nr 6-KRDL/III/2012
W sprawie przedłużenia okresu dostosowawczego dotyczącego kwalifikacji kierowników medycznego laboratorium diagnostycznego
treść stanowiska

Stanowisko Nr 5-KRDL/III/2012
w sprawie włączenia badania przeciwciał anty-HCV do wykazu badań diagnostycznych wykonywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
treść stanowiska

Stanowisko Nr 4-KRDL/III/2012
w sprawie zakresu uprawnień kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego odnośnie weryfikacji wiedzy podległych pracowników
treść stanowiska

Stanowisko Nr 3-KRDL/III/2011
w sprawie dodatkowej specjalizacji z wirusologii medycznej
treść stanowiska

Stanowisko Nr 2-KRDL/III/2011
w sprawie pisma Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2010 roku Nr MZ-027-079-23261-2/DM/11 dotyczącego wystąpienia Konsultantów Krajowych w dziedzinie onkologii klinicznej i patomorfologii
treść stanowiska

Stanowisko Nr 1-KRDL/III/2011
w sprawie artykułu „Laboratoria grozy”
treść stanowiska

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt