Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Ważnym elementem świadczącym o prestiżu danego zawodu jest możliwość kształcenia podyplomowego i zdobywanie kolejnych specjalizacji.
Nowelizacja ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001 roku wprowadziła istotne zmiany dotyczące uzyskiwania tytułu specjalisty. Zgodnie z 30. artykułem tej ustawy, specjalizację może rozpocząć osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Dzięki nowe rozporządzeniu wprowadzono listę dziedzin, w których może specjalizować się diagnosta laboratoryjny:

- laboratoryjna diagnostyka medyczna,
- laboratoryjna genetyka medyczna,
- laboratoryjna hematologia medyczna,
- laboratoryjna immunologia medyczna,
- laboratoryjna toksykologia medyczna,
- mikrobiologia medyczna,
- laboratoryjna transfuzjologia medyczna,
- cytomorfologia medyczna,
- zdrowie publiczne,
- zdrowie środowiskowe,
- laboratoryjna parazytologia medyczna,
- epidemiologia,
- diagnostyka sądowa (od 2009).

Akty Prawne:

OPRACOWANIE WEWNĘTRZNE – Rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych Dz.U.09.62.516 z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Spis programów specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Laboratoryjna mikrobiologia medyczna

Laboratoryjna genetyka medyczna

Laboratoryjna immunologia medyczna

Laboratoryjna toksykologia medyczna

Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

Laboratoryjna hematologia medyczna

Zdrowie publiczne

Zdrowie środowiskowe

Cytomorfologia medyczna

Laboratoryjna parazytologia medyczna

Laboratoryjna epidemiologia medyczna

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt