Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) został wprowadzony dla diagnostów laboratoryjnych z dniem 1 maja 2016 r. przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991). System ten obejmuje wiele procesów związanych z kształceniem specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych, które zgodnie z przyjętymi przepisami przeprowadzane będą wyłącznie elektronicznie, w tym m.in.:

-        składanie wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;

-        ogłaszanie przez wojewodę informacji o wolnych miejscach szkoleniowych, w poszczególnych dziedzinach specjalizacji;

-        przeprowadzanie przez właściwego wojewodę postępowania kwalifikacyjnego, w tym kierowanie diagnosty laboratoryjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej;

-        ewidencjonowanie procesu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w elektronicznej karcie przebiegu specjalizacji;

-        weryfikowanie przez wojewodę oraz konsultanta krajowego w danej dziedzinie, zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, a tym samym zakończenia specjalizacji;

-        wnioskowanie o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL);

-        prowadzenie rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne;

-        uzyskiwanie akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Ponadto, za pomocą SMK diagnosta laboratoryjny będzie uzyskiwał informacje m.in. o:

-        stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji;

-        wynikach postępowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji;

-        potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;

-        terminie i miejscu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL);

-        wynikach PESDL.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania czynności za pomocą SMK jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz  uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt