Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Rzecznik Dyscyplinarny KIDL V Kadencji
Dziedzicka Beata Grażyna
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Kontakt tel: +48 22 741 21 55 wew. 201, e-mail: sekretariat_rzecznika@kidl.org.pl

 

Zastępcy:

Kozińska Aleksandra Sylwia
Lasocka Joanna
Stefaniuk Elżbieta Magdalena
Zygmuntowicz-Aniśko Renata

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL

Rzecznik Dyscyplinarny uprzejmie informuje, że zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295), może wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnostów laboratoryjnych. W świetle tego przepisu jedynym wymogiem, który musi spełniać informacja przekazana Rzecznikowi musi być wiarygodność.
W związku z powyższym Rzecznik Dyscyplinarny informuje, że:
- dokumenty przesłane Rzecznikowi muszą zawierać dane, które pozwolą na zidentyfikowanie sprawcy oraz zarzucanego mu czynu;
- Rzecznik nie udziela żadnych informacji o prowadzonych sprawach osobom nieupoważnionym;
- Rzecznik nie udziela informacji telefonicznych z uwagi na niemożliwość zweryfikowania tożsamości rozmówcy.

Zadania Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL
(opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców wybiera Zjazd.
Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca wykonuje czynności oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi.
Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
Tryb postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego określa ustawa.
Rzecznik Dyscyplinarny lub wyznaczony przez niego zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Krajowej Rady.

Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt