Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony o okres nie dłuższy niż 24 miesiące, na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie. Zgodę na przedłużenie okresu edukacyjnego może wyrazić KIDL po rozpatrzeniu złożonego przez diagnostę laboratoryjnego do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt