Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

 • Treść uchwały w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz KIDL, zmiejszenia jej wysokości oraz umorzenia
 • Wzory wniosków dotyczące powyższej uchwały pobierz 
 • Oświadczenie o nie świadczeniu pracy w charakterze diagnosty laboratoryjnego pobierz 
   
 • Wniosek o przeszkolenie uzupełniające pobierz
  treść uchwały 
   
 • Regulamin ewidencjonowania doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych pobierz
   
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego pobierz
 • Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu PWZDL pobierz
  treść uchwały
  Wpłatę w wys. 100 zł należy wnieść na numer konta bankowego: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692 
 • Wniosek o wydanie dokumentu PWZDL pobierz
 • Oświadczenie o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych pobierz

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt